News Articles
Current Articles
Tag: transformation

Clear Tag


Sort Date Author Title

Is multilingualism the silver bullet?

 02 Jan 19
The Apartheid government’s Afrikaans Medium Decree of 1974 forced black schools to integrate Afrikaans as a language of instruction.…

Die tirannie van politieke korrektheid

 27 Jul 18
Vryheid van uitdrukking en individuele vryheid in die algemeen is voorvereistes vir 'n vrye, oop en gelyke samelewing soos beloof in die Grondwet, maar hierdie vryheid is altyd in 'n moeilike posisie in enige samelewing, veral in Suid-Afrika.…

Media release: Subdivision and land use laws hinder land reform and are unconstitutional

23 Jul 18   FMF Media Release
Research conducted by the Rule of Law Project has found that two Acts of Parliament dealing with land use are unconstitutional and are proving to be barriers to effective land reform.…